CORE VALUES OF NGUYEN DUC

logo cong ty xnk nguyen duc

Reputation: keep prestige, ensure fulfillment of commitments

Heart: dedicated service, sincere, think customers as relatives

Vision: constantly making efforts, learning, improving and improving service quality, applying science and technology, aiming at the development and enhancement of enterprises

 

MISSION AND CORE VALUES

tam nhin su menh s762

MISSION:

FOR CUSTOMERS:

Providing comprehensive import and export solutions, optimal for businesses: from sourcing goods, international transport, domestically, customs declaration services, trucking container … to looking for foreign buyers, exports Vietnam’s products to the worldwide market

All for the sustainable development of customers

FOR EMPLOYEES:

Building a professional, dynamic and creative working environment

Always create conditions for comprehensive employee development: skills, thinking, professional knowledge … constantly improving the quality of life of employees

FOR SOCIAL: together contributing for a beautiful, civilized and modern community

LOGO MEANING – COMPANY NAME

logo cong ty xnk nguyen duc

Name: NGUYÊN ĐỨC (NGUYEN DUC)
In Vietnamese, “NGUYEN” is currency, “DUC” is morality.
Nguyen Duc means doing business and earning money on the basic on morality. By helping our customers solve their problems, helping our customers grow in a sustainable way, we are rewarded with the value we provide.
We do business with sincerity, dedication to service and bring good value to customers, partners, end consumers, society and the company. We are determined not to do wrong things, contrary to morals
logo cong ty xnk nguyen duc
Nguyen Duc Logo is made up of 3 objects, each one has its own unique meaning:
* The stylized letters N and D together with the meaning of money are associated with moral values, never separated.
* The red arrow pointing up implies: continuous efforts, learning, improvement, improving service quality, towards sustainable development
* NGUYEN DUC IMPORT EXPORT COMPANY is written in the rectangle below to show looking for comprehensive import and export solution. Helping Vietnamese enterprises to import goods safely at competitive prices and export Vietnamese products to the worldwide market is basic of the foundation and development of NGUYEN DUC

4 chính sách mới về xuất nhập khẩu có hiệu lực từ tháng 02/2019

post1 1

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2019; Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực vàng, lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm… là 4 chính sách mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có hiệu lực từ tháng 02/2019.

4-chinh-sach-moi-xuat-nhap-khau
4 chính sách mới về xuất nhập khẩu

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực vàng

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực vàng cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Thông tư số 47/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2019.

Theo đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước là vàng nguyên liệu, được mô tả là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm, có mã số HS là 7108.12.10 hoặc 7108.12.90.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2019

Ngày 26/12/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 55/2018/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu (có mã HS là 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn (tăng 2.68 tấn so với năm 2018).

Thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu, có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan.

Bộ Công Thương có trách nhiệm xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu cho các thương nhân có nhu cầu.

Ngoài ra, căn cứ lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2019 và đăng ký của thương nhân để Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/2/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ( Bộ TTTT) đã ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT quy định cụ thể Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2019.

Theo đó, hàng hóa khi nhập khẩu theo danh mục dưới đây phải có giấy phép của Bộ TTTT (chỉ áp dụng đối với hàng hóa có mã số HS 08 số):

Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa trong Danh mục thực hiện theo quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ. Hàng hóa trong lĩnh vực in có mã số HS thuộc các nhóm: 84.40, 84.41, 84.42 và hàng hóa của nhóm 84.43 quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính nhưng không được liệt kê trong Danh mục trên khi nhập khẩu không phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ TTTT.

Thông tư cũng quy định hàng hóa trong Danh mục trên khi xuất khẩu không phải có giấy phép giấy phép xuất khẩu của Bộ TTTT.

Đối với lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, Thông tư cũng quy định cụ thể danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý. Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết tại Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT trên Cổng Thông tin điện tử hải quan

Nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư số 38/2018/TT-NHNN quy định về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

Theo đó, danh mục hàng hóa chỉ định cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

– Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại.

– Giấy in tiền.

– Mực in tiền.

– Máy ép foil chống giả;

– Foil chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý.

-Máy in tiền.

– Máy đúc, dập tiền kim loại.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ sở in, đúc tiền gửi Cơ quan hải quan 01 bản chính văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước kèm hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan hải quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2019.

Doanh nghiệp dệt may vi phạm xuất xứ 10% vẫn hưởng ưu đãi thuế từ CPTPP

 

 

Điều chỉnh chính sách xuất nhập khẩu bảo vệ lợi ích doanh nghiệp

post2 2

Điều chỉnh chính sách xuất nhập khẩu bảo vệ lợi ích doanh nghiệp

Trong năm 2019, nhiều chính sách về chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hạn ngạch thuế quan, áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu sẽ có sự điều chỉnh nhằm bảo đảm sự linh hoạt trong điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, tuân thủ các cam kết quốc tế.

dieu-chinh-chinh-sach-xuat-nhap-khau

Các quy định, chính sách về chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hạn ngạch thuế quan, áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu trong năm 2019 sẽ bảo đảm sự linh hoạt trong điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời bảo vệ lợi ích doanh nghiệp

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Quản lý ngoại thương và các Nghị định của Chính phủ trong công tác quản lý Nhà nước về ngoại thương, đồng thời hiện thực hóa các Hiệp định thương mại tự do mới được ký kết như Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Bộ Công Thương đã ban hành nhiều quy định, chính sách về điều hành xuất nhập khẩu và chứng nhận xuất xứ hàng hóa, bảo đảm cơ quan quản lý Nhà nước có đầy đủ các công cụ điều hành một cách linh hoạt trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính. Các chính sách bắt đầu có hiệu lực từ năm 2019.

Quy định mới về chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Về thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ: Theo quy định của Thông tư 38/2018/TT-BCT, Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ (REX) được áp dụng kể từ ngày 1/1/2019 cho thương nhân khai báo và cam kết về xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu đi Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thương nhân nhận ủy thác thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa cho thương nhân khác sang EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không được sử dụng mã số REX của mình để phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ theo GSP cho hàng hóa xuất khẩu của thương nhân ủy thác.

Cũng theo Thông tư này, đối với lô hàng xuất khẩu có tổng trị giá dưới 6.000 Euro tính theo giá xuất xưởng, thương nhân được phép chứng nhận xuất xứ cho lô hàng xuất khẩu đó mà không cần đăng ký mã số REX.

Hàng hóa xuất khẩu của thương nhân chưa có mã số REX theo GSP vẫn được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu A trong thời gian chuyển tiếp theo quy định của Ủy ban châu Âu.

Đối với Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân: Tại phiên họp Ủy ban Thương mại hàng hóa (CTG) lần thứ 14 và Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định (FJC) lần thứ 10 của AANZFTA vào tháng 4/2018 tại Đà Nẵng, danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) chuyển đổi sang phiên bản HS 2017 đã được các nước thành viên ASEAN, Úc và Niu Di-lân thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019, không áp dụng thời gian chuyển đổi.

Thực hiện cam kết quốc tế và điều chỉnh quy trình cấp C/O mẫu AANZ theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, ngày 12/11/2018, Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư 42/2018/TT-BCT gồm 2 điều và 1 Phụ lục, trong đó nội dung Phụ lục thay thế toàn bộ Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BCT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019.

 

 

Doanh nghiệp cần thận trọng trong nhập khẩu điều

post3 3

Các nhà sản xuất, chế biến điều nên mua nguyên liệu khi có hợp đồng đầu ra vì lượng điều thô của Tanzania có thể tung ra thị trường bất kỳ lúc nào. Các nhà nhập khẩu điều nhận định, giá sẽ giảm sâu khi “quả bom nổ chậm” của Tanzania được châm ngòi.  

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), thị trường điều thô đang bước vào vụ chính thức cho Việt Nam, Campuchia và Tây Phi. Theo nhận định của các chuyên gia thì vụ mùa năm nay dường như tốt, đặc biệt là Campuchia và Bờ Biển Ngà.

nhap-khau-dieu
Doanh nghiệp thận trọng trong nhập khẩu điều

Áp lực bán hàng của Tây Phi đang rất lớn vì họ bị ngân hàng hạn chế và thận trọng hơn trong việc tài trợ vốn cho các công ty xuất khẩu hạt điều thô còn nợ đọng nợ cũ. Ở Việt Nam, các ngân hàng dường như siết chặt về cho vay thế chấp bằng hàng hóa. Tuy nhiên, những ngày gần đây, các lò chẻ và các nhà máy nhỏ bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tết cổ truyền nên thị trường điều thô trong nước có vẻ nóng…

Theo đánh giá của Hội đồng thông tin VINACAS thì đây có thể chỉ là tình hình tạm thời khi các lò chẻ cần nguyên liệu để khai trương gần như hàng loạt. Sau những ngày đầu sôi nổi khai trương, giá điều thô có thể giảm nhiệt trở lại.

“Do sự hạn chế tín dụng từ ngân hàng nên các doanh nghiệp nhỏ khó có thể mua nguyên liệu dự trữ được. Trong khi đó, các nhà máy sản xuất lớn không cân đối được giữa giá nguyên liệu và giá bán nhân hiện tại nên nhường sân cho các nhà máy sản xuất nhỏ lẻ”, ông Phạm Văn Công – Chủ tịch VINACAS – nhận định.

VINACAS thông tin thêm, tại Tanzania, ước tính vụ mùa khoảng 350.000 tấn vẫn là một ẩn số chưa có lời giải vì chưa có giao dịch nào cho thấy Tanzania đã bán nguyên liệu. Đây có thể xem là “bom tấn nổ chậm” dành cho thị trường điều thô nói riêng và cả thị trường điều thế giới nói chung trong năm nay.

Ngoài ra, theo thông tin bên lề thì Mozambique đang tồn kho khoảng 140.000 tấn cũng vẫn là ẩn số… Dường như hai quốc gia này chưa chấp nhận sự thật với thị trường hiện tại. Các chuyên gia trong ngành điều nhận định, năm nay là một năm bội thu của nông dân nhưng giá sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.

Đối với điều nhân, thị trường giao dịch chậm, chủ yếu người mua đến từ châu Âu và mua cho giao kỳ hạn tháng 5 trở đi. Thị trường Mỹ dường như đã có lượng tồn kho cho quý 1 thậm chí quý 2 nên không mặn mà với thị trường nhân hiện tại. Đặc biệt các mã hàng nhân vỡ như WS, LP thị trường hầu như không có nhu cầu. Thị trường Trung Quốc mới mở cửa trở lại sau nghỉ Tết Nguyên đán và có một vài giao dịch giá tốt nhưng chỉ có giao dịch giao ngay và đặc biệt là các mã hàng cấp thấp như DW, TPW, SK hầu như ko có giao dịch.

VINACAS khuyến cáo, các nhà sản xuất, chế biến điều nên mua nguyên liệu khi có hợp đồng đầu ra vì lượng điều thô của Tanzania có thể tung ra thị trường bất kỳ lúc nào. Các nhà nhập khẩu điều nhận định, giá sẽ giảm sâu khi “quả bom nổ chậm” của Tanzania được châm ngòi.

 

 

 

 

Nắm quy tắc xuất xứ CPTPP để tối đa lợi ích

post4 4

 

nam-quy-tac-xuat-xu-cptpp

Nắm quy tắc xuất xứ CPTPP để tối đa lợi ích

Trong thời gian vừa qua, Bộ Công thương tổ chức các đợt tập huấn tại nhiều địa phương cho các doanh nghiệp cũng như cán bộ nhà nước nhằm tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hoá trong CPTPP. Xin bà cho biết vai trò của xuất xứ hàng hóa trong các Hiệp định tự do thương mại (FTA) và những nội dung chủ yếu tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT?

Thạc sĩ Trịnh Thị Thu Hiền: Để bảo đảm đúng hàng hóa có xuất xứ mới được hưởng ưu đãi thuế quan mà các nước thành viên Hiệp định dành cho nhau, FTA có chương quy tắc xuất xứ nhằm quy định cách xác định xuất xứ hàng hóa.

Từ một cách nhìn khác, quy tắc xuất xứ chính là công cụ vô hiệu hóa ưu đãi thuế quan FTA nếu hàng hóa không đáp ứng quy tắc xuất xứ và cũng là công cụ phân biệt lợi thế về thuế quan của các nước trong FTA với các nước bên ngoài FTA.

Nhân đây, tôi cũng xin lưu ý rằng khái niệm xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan không trùng với khái niệm “Made in Viet Nam”. Thí dụ: một sản phẩm có gắn nhãn “Made in Viet Nam” chưa chắc đã có Giấy chứng nhận xuất xứ (hay còn gọi là C/O) của Việt Nam và ngược lại, một lô hàng xuất khẩu có C/O chưa chắc gắn mác “Made in Viet Nam”.

Với tinh thần khẩn trương xây dựng văn bản nội luật hóa nhằm thực hiện các cam kết tại Hiệp định CPTPP, ngày 22-1-2019, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP. Thông tư gồm năm Chương, 33 Điều và chín Phụ lục kèm theo.

So với các FTA Việt Nam đã ký kết và tham gia, quy tắc xuất xứ hàng hóa CPTPP có một số điểm mới như: Các công thức tính hàm lượng giá trị khu vực; Quy tắc xuất xứ bộ hàng hóa; Quy tắc xuất xứ hàng tân trang, hàng tái chế tạo; Quy tắc mặt hàng dệt may; Danh mục quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR); Trường hợp không áp dụng linh hoạt đối với nguyên liệu không có xuất xứ; …

Về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hàng xuất khẩu từ Việt Nam áp dụng cơ chế C/O do tổ chức được Bộ Công thương ủy quyền cấp. Thời gian chuyển tiếp sang cơ chế nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được thực hiện từ 5 đến 10 năm theo hướng dẫn của Bộ Công thương. Cơ chế nhà nhập khẩu Việt Nam tự chứng nhận xuất xứ thực hiện sau 5 năm kể từ ngày CPTPP có hiệu lực.

Ngoài ra, Thông tư còn ban hành kèm theo mẫu C/O CPTPP cấp cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và bao gồm các thông tin tối thiểu theo quy định tại Hiệp định CPTPP.

Do đặc thù cấu trúc danh mục PSR trong CPTPP, Thông tư gồm ba danh mục PSR: (1) danh mục PSR đối với mặt hàng dệt may, (2) danh mục PSR đối với một số loại xe và các bộ phận, phụ kiện và (3) danh mục PSR đối với các mặt hàng còn lại.

 

 

Nhiều thách thức với xuất khẩu 2019

post5 5
thach-thuc-voi-xuat-khau
Thách thức với xuất khẩu 2019

Nhập siêu sẽ là thách thức lớn với xuất khẩu và nền kinh tế trong năm 2019 do nhiều ưu đãi về thuế. Thực tế này sẽ khiến hàng hóa từ các nước vào Việt Nam với giá thấp hơn. Ngưỡng nào cho tăng trưởng xuất khẩu với nhiều mặt hàng đang là bài toán cần cân nhắc.

Nhập siêu sẽ trở lại mạnh mẽ?

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan công bố cách đây ít ngày cho thấy, trong nửa đầu tháng 1/2019, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 9,2 tỷ USD, giảm nhẹ 71 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó nhập khẩu đạt gần 10,2 tỷ USD, tăng mạnh 646 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung, trong 15 ngày đầu năm 2019, Việt Nam đang nhập siêu gần 1 tỷ USD.

Nhập siêu trở lại với mức giật mình chỉ trong 15 ngày đầu năm mới được lý giải là do kim ngạch xuất khẩu thấp hơn cùng kỳ, trong khi nhu cầu nhập khẩu hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tăng cả về lượng và giá trị, kéo theo cán cân thương mại thâm hụt. Trong đó, riêng nhóm hàng điện thoại ghi nhận mức giảm kim ngạch xuất khẩu (giảm hơn 800 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt gần 1,3 tỷ USD, khiến xuất khẩu của cả nước bị sụt giảm mạnh. Các nhóm ngành xuất khẩu giảm tương đối khác như  máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Nhập siêu trở lại dường như cũng trùng với các dự báo đưa ra cách đây ít ngày của Bộ Công Thương. Các số liệu từ bộ này cho thấy, năm 2019 xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Cụ thể, xuất siêu cao có thể không được duy trì trong năm 2019, do nhiều khó khăn có thể nhìn thấy trước. Thay vì tiếp đà xuất siêu kỷ lục của các năm 2017-2018, xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ đảo chiều. Nhập siêu dự báo sẽ quay trở lại với khoảng 3 tỷ USD.

Những khó khăn, theo đánh giá của Bộ Công Thương, năm nay nhu cầu nhập khẩu dự kiến tăng cao do xuất khẩu được dự báo tiếp tục duy trì tăng trưởng ở những ngành hàng mà nước ta còn phụ thuộc vào nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, linh kiện phụ tùng của nước ngoài.

Ngoài ra, trong năm nay và các năm tiếp theo, với việc thực thi các FTA và các hiệp định lớn như CPTPP và Hiệp định thương mại Việt Nam – EU, sẽ tạo ra làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam của các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tận dụng cơ hội từ hai thị trường này. Vì vậy, việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị phục vụ cho các dự án và mua nguyên vật liệu cho sản xuất sẽ gia tăng. Điều này sẽ dẫn tới cán cân thương mại có thể đảo chiều đang từ xuất siêu sang nhập siêu.

“Bộ Công Thương dự báo, kim ngạch xuất khẩu năm 2019 dự kiến đạt khoảng 265 tỷ USD, tăng 8-10% so với 2018. Trong khi đó nhập khẩu khoảng 268 tỷ USD, tăng khoảng 11,7%. Nhập siêu ước khoảng 3 tỷ USD”, Bộ Công Thương dự báo.

Nhận định về xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, năm 2018 là năm cả ngành công nghiệp và nông nghiệp được mùa. Đây là năm chưa bao giờ xuất khẩu đạt tới 245 tỷ USD trong bối cảnh xuất khẩu thế giới suy giảm với trên 30 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.  Cũng theo ông Cường, sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất của nền kinh tế, xuất siêu cả năm lên tới 7,2 tỷ USD là con số rất lớn với kinh tế Việt Nam.  Tuy nhiên, dự báo năm 2019 sẽ là năm rất khó khăn sau năm “được mùa” 2018.

Chạm ngưỡng tăng trưởng?

Về những khó khăn trong xuất khẩu hàng dệt may, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Cao Hữu Hiếu, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho hay, dự báo tăng trưởng 2019 với ngành dệt may vẫn sẽ rất khó lường. Theo ông Hiếu, cuộc chiến thương mại nếu có việc áp thêm 15% thuế thì sẽ rất khốc liệt.

Lường trước tình hình, Vinatex đã phải điều chỉnh các chỉ tiêu với mức tăng trưởng 8-9%. “Mục tiêu doanh thu xuất khẩu đề ra khoảng 40 tỷ USD. Chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào việc không thể đòi hỏi tăng trưởng mãi được. Phải chấp nhận có những năm không có tăng trưởng. Ấn Độ và Bangladesh năm nay tăng trưởng âm là bài học. Năm 2019, Vinatex không mở rộng đầu tư mà chỉ tập trung đầu tư chiều sâu, thay thế máy móc theo kế hoạch định kỳ”, ông Hiếu nói.

Về triển vọng tăng trưởng GDP và xuất khẩu của Việt Nam, báo cáo mới nhất của ngân hàng UOB (Singapore) dự báo trong năm 2019, kinh tế dự kiến đạt mức tăng trưởng 6,7%, giảm nhẹ so với mức 7,1% của năm 2018. Hoạt động đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và năng lượng vẫn là những động lực tăng trưởng quan trọng. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng của sản xuất nông nghiệp và khai thác khoáng sản. Bối cảnh căng thẳng thương mại Hòa Kỳ – Trung Quốc kéo dài cũng có thể tác động lớn đến Việt Nam.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, ông Ousmane Dione cho hay, trong báo cáo mới nhất của WB chúng tôi đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2019. Để duy trì độ tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần làm nhiều việc. Theo đó, cần tập trung không chỉ con số mà vào chất lượng thực hiện cải cách. Ví dụ chất lượng giáo dục, đầu tư, cải cách, đặc biệt những cải cách, sáng tạo trong thời đại kỷ nguyên số để đưa Việt Nam lên tầm cao hơn.

“Ngoài ra, Việt Nam hoàn toàn có thể tập trung vào lựa chọn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao, đòi hỏi hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Cần tập trung vào hi-tech, lao động chất lượng cao. Về nông nghiệp cần các mặt hàng có chất lượng xuất khẩu cao hơn. Việc EU rút thẻ vàng với thủy sản Việt Nam cũng là lời cảnh báo”, ông Ousmane Dione nói.

Về những thách thức với xuất khẩu, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nếu Bộ Công Thương không có chính sách tạo sự đột phá trong công nghiệp hóa của Việt Nam (hiện chỉ chiếm 0,2% của thế giới, kém Trung Quốc 100 lần và kém Thái Lan 5 lần) và giải bài toán thu hút vốn từ các tập đoàn đa quốc gia, trong các lĩnh vực, kinh tế Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Về mục tiêu và nhiệm vụ của ngành công thương năm 2019, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, năm 2019 đặt câu chuyện nhập siêu 2% (tương ứng 3 tỷ USD) là điều không chấp nhận được trong bối cảnh năm trước chúng ta đã xuất siêu kỷ lục tới 7,2 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2017. Bộ Công Thương phải tổ chức thực hiện đảm bảo xuất siêu”, Thủ tướng nói.

Nguồn: Báo Người lao động

 

Thách thức mới với hàng Việt Nam xuất khẩu

post6 6
hang-viet-nam-xuat-khau
Bộ Công thương cảnh báo “thách thức mới “với hàng Việt Nam xuất khẩu.

Bộ Công thương cảnh báo “thách thức mới “với hàng Việt Nam xuất khẩu. Bộ Công Thương vừa có hàng loạt cảnh báo về việc nâng cao chất lượng hàng Việt Nam xuất khẩu để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện giá trị rất thấp và cần có giải pháp để tăng giá trị.

Chật vật đầu năm

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2 vừa qua đạt 30,1 tỷ USD, giảm mạnh 30,5% so với tháng 1/2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,6 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu tăng 10,4%, ước đạt 15,5 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 73,4 tỷ USD.

Với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, theo Bộ Công Thương, nhóm hàng nông, lâm, thủy sản có kim ngạch xuất khẩu giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất 2 tháng đầu năm ước đạt 3,4 tỷ USD. Trong nhóm này, chỉ có 3 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng nhẹ so với cùng kỳ là chè, thủy sản và cao su.

Có 6/9 mặt hàng trong nhóm này có kim ngạch xuất khẩu giảm gồm: Rau quả giảm 14,4%, hạt điều giảm 21%, cà phê giảm 26,9%, gạo giảm 17,5%, sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 8,9%, hạt tiêu giảm 20,6%.

Như vậy, ngay trong những tháng đầu năm 2019, xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản đã gặp khá nhiều khó khăn, kể cả về giá bán. Thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2019, hầu hết các mặt hàng nông, thủy sản có giá xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Với nhóm hàng công nghiệp chế biến, kim ngạch xuất khẩu các tháng đầu  năm tương đối ấn tượng đạt 30,5 tỷ USD. Trong các mặt hàng thuộc nhóm này, cả nước có 8 mặt hàng đạt trị giá xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đặc biệt, với kim ngạch đạt 6,79 tỷ USD, điện thoại các loại tiếp tục đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Nổi bật tiếp theo là dệt và may mặc đạt 4,89 tỷ USD. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại đạt 2,67 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,63 tỷ USD; Phương tiện vận tải và phụ tùng 1,4 tỷ USD; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,38 tỷ USD…

Phải hướng tới chế biến sâu

Về những khó khăn xuất khẩu gạo trong các tháng đầu năm, theo ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), năm 2019, Việt Nam có thể gặp phải một số khó khăn. Theo đó, xuất khẩu gạo dự báo sẽ đối mặt với cạnh tranh lớn khi nhu cầu nhập khẩu giảm ở một số thị trường nhập khẩu lớn là Indonesia, Bangladesh và Trung Quốc.

Theo ông Chinh, trước tình hình tồn kho lúa của bà con, đại diện Cục Xuất nhập khẩu khẳng định, Bộ Công Thương đã và đang tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo. Trong đó, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo thực hiện nghiêm trách nhiệm duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu (5%) theo quy định. Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Lương thực Việt Nam xử lý hoặc đề xuất với Bộ Công Thương biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo.

Về việc giá lúa gạo giảm mạnh dịp đầu năm, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Việt Nam cần thực hiện tối ưu hóa nguồn cung. Ông Khánh cũng kêu gọi doanh nghiệp xuất khẩu gạo đừng chạy theo doanh số, sản lượng. “Chúng tôi kêu gọi doanh nghiệp quay lại với biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm toàn diện, đừng để xảy ra tình trạng chạy theo số lượng mà không quản lý được chất lượng, dẫn đến việc mất giấy phép xuất khẩu”, ông Khánh nói.

Về những khó khăn của xuất khẩu nông sản và nâng cao giá trị xuất khẩu, tại hội thảo do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức cách đây vài ngày, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Xúc tiến thương mại cho hay, Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu trái cây, rau quả lớn nhất của Việt Nam. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu trái cây, rau quả sang Trung Quốc đạt 2,78 tỷ USD, chiếm trên 70% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam. Dù vậy, xuất khẩu nông sản nói chung và trái cây, rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc chưa bền vững, còn phụ thuộc khá nhiều vào đường tiểu ngạch, quy mô nhỏ lẻ.

Cũng theo ông Phú, Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính, yêu cầu của người tiêu dùng với trái cây, rau quả nhập khẩu tại thị trường này ngày một khắt khe. Đặc biệt, chính sách của Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Từ ngày 1/1/2019 trái cây, rau quả xuất khẩu  sang thị trường này bắt buộc phải có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch động thực vật.

 

 

 

Việt Nam nhập hơn 2,3 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc

post7 7

Việt Nam nhập siêu hơn 2,3 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 1/2019, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc ước giá trị đạt 3,77 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ quốc gia này tới 6,1 tỷ USD.

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 1/2019, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc ước đạt 3,77 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

thi-trương-trung-quoc

Trong khi đó, ở chiều ngược lại nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc trong tháng đầu năm ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, trong tháng Một, Việt Nam đang nhập siêu từ thị trường này với giá trị khoảng 2,33 tỷ USD.

Trước đó, theo tổng hợp của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 106,71 tỷ USD, tăng 12,7 tỷ USD so với năm 2017.

Cụ thể hơn, xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng 16,4% và đạt 41,27 tỷ USD còn nhập khẩu từ quốc gia này 65,44 tỷ USD tăng 6,85 tỷ USD, tương đương gần 11,7%. Tính chung năm 2018, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 24 tỷ USD, tăng khoảng 1 tỷ USD so với năm 2017.