Tin tức

Tin tức

Điều kiện giao hàng DAP là gì? [cập nhật 2020]

Điều kiện giao hàng DAP là gì? [cập nhật 2020]

Để thỏa thuận về địa điểm giao hàng, về điểm chuyển giao rủi ro và trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, Phòng Thương mại quốc tế đã đưa ra một bộ quy tắc chung gọi là Incoterms (International Commercial Terms). Incoterms gồm có 11 điều kiện chia thành các nhóm E, F, C, D. Trong đó điều kiện DAP khá phổ biến và được sử dụng nhiều. Vậy điều kiện giao hàng DAP là gì? Trách nhiệm của người bán và người mua như thế nào?

1.Điều kiện giao hàng DAP là gì?

DAP (Delivery at Place) – “Giao hàng tại nơi đến” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng dỡ tại nơi đến chỉ định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi đến chỉ định.

dieu-kien-giao-hang-dap

Điều kiện giao hàng dap là gì?

2.Trách nhiệm của người bán và người mua theo điều kiện giao hàng DAP

Trách nhiệm của người bán

- Cung cấp hàng hoá, hoá đơn thương mại và các bằng chứng theo hợp đồng mua bán.

- Người bán chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông quan xuất khẩu hàng hoá.

- Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải và bảo hiểm. Nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, người bán phải cung cấp các thông tin người mua cần để mua bảo hiểm.

- Người bán chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để chở hàng hoá tới nơi đến chỉ định hoặc một địa điểm thoả thuận. Nếu không thoả thuận địa điểm cụ thể, người bán có thể tự do lựa chọn một địa điểm tuỳ ý mình.

- Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hoá dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng dỡ tại địa điểm thoả thuận, nếu có, tại nơi đến vào ngày hoặc trong thời hạn giao hàng đã thoả thuận.

- Chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí liên quan về hàng hoá cho đến khi hoàn thành việc giao hàng cho người mua tại nơi đến chỉ định và trả các cước phí vận tải, chi phí phát sinh, chi phí xếp, dỡ hàng tại nơi đến,… trừ các chi phí do người mua trả theo quy định.

- Người bán phải thanh toán các khoản chi phí cần thiết như kiểm tra, cân, đo, đong, đếm, đóng gói bao bì, mã kí hiệu, chi phí về xem xét các tiêu chuẩn của hàng hoá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

- Người bán có nghĩa vụ phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc nhập khẩu hàng hoá, việc mua bảo hiểm và các thông tin khác liên quan đến việc nhận hàng (bằng chi phí của mình) cho người mua.

- Người bán phải cung cấp cho người mua bằng chi phí của mình, chứng từ để người mua có thể nhận hàng.

Trách nhiệm của người mua

- Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán hàng hoá.

- Người mua chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông nhập khẩu hàng hoá.

- Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán trong việc ký kết các hợp đồng vận tải, bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người bán yêu cầu, người mua phải cung cấp cho người bán các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

- Người mua phải nhận hàng khi hàng được giao và chịu mọi rủi ro kể từ khi hàng được giao từ người chuyên chở tại nơi chỉ định và thanh toán toàn bộ chi phí liên quan kể từ khi người bán hết trách nhiệm.

- Người mua phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc xuất khẩu hàng hoá cho người bán.

- Người mua phải chấp nhận chứng từ giao hàng do người bán cung cấp.

- Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

Như vậy, nếu chọn điều kiện giao hàng DAP, bên bán và bên mua nên quy định rõ ràng nơi đến thỏa thuận tại một địa điểm cụ thể để tránh xảy ra tranh chấp. Người bán nên ký hợp đồng vận tải đến đúng địa điểm đó.

Ngoài ra, nếu theo hợp đồng vận tải người bán phải trả chi phí dỡ hàng ở nơi đến thì người bán không có quyền đòi lại khoản phí này từ người mua, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Xem thêm: Hồ sơ hải quan gồm những gì?

Bài viết đã chia sẻ đến các bạn các lưu ý cũng như khái niệm về điều kiện giao hàng dap.

Nếu bạn gặp khó khăn và thắc mắc về các vấn đề thủ tục hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Nguyên Đức sẽ giúp các bạn tư vấn và tìm các giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn nhất.

  • Zalo
  • Hot line